Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Przemyśl

Pliki do pobrania

Pobierz

 1. Uchwała nr 64 ORŁ w sprawie zasad selekcji – kryteria odstrzału Przemyśl
 2. Zasady selekcji Przemyśl – kryteria odstrzału II
 3. Arkusz oceny prawidlowosci odstrzalu obow. od 03.11.2014
 4. Arkusz Oceny Prawidłowości Odstrzału
 5. Druk zgłoszenia zamiaru wprowadzenia do środowiska Bażanta łownego do Ministra Klimatu i Środowiska
 6. Formularz danych osobowych myśliwego do legitymacji
 7. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 8. Informacja kwartalna z pozyskania zwierzyny grubej
 9. ŁOW 1 nowy 2020
 10. Medal za zasługi dla łowiectwa okręgu przemyskiego
 11. Oferta Zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom za pośrednictwem ZO PZŁ str.1
 12. Oferta Zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom za pośrednictwem ZO PZŁ str.2
 13. RPŁ
 14. Wniosek o nadanie odznaczenia dla członka koła
 15. Wniosek o nadanie Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa dla osób i instytucji spoza PZŁ
 16. Protokół z czynności gospodarczychS
 17. Sprawozdanie z polowania zbiorowego i rozliczenie kosztów polowania druk dwustronny
 18. Wniosek o odznaczenie koła łowieckiego
 19. Wniosek o wyznaczenie terminu szkolenia na selekcjonera
 20. Podanie o przyjecie w poczet czlonkow niestowarzyszonych z kolem lowieckim – NOWE
 21. Wzór Umowy Sprzedaży Broni
 22. Wzór Umowy Użyczenia Broni
 23. Wniosek o wyznaczenie terminu szkolenia dla kandydatów na podstawowe uprawnienia łowieckie
 24. Wniosek na staż
 25. Wniosek do Policji o Uzyskanie Pozwolenia na Broń
 26. Zasady selekcji  – okręg Przemyśl
 27. Zgłoszenie Polowania Dewizowego Policji