Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Przemyśl

Kapelan okręgowy

Ks. Andrzej Pokrywa,
Kapelan Zarządu Okręgowego Przemyśl

Ks. Andrzej Pokrywa, jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1992 r., na codzień członek KŁ „Ponowa” Krosno. Odznaczony Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa okręgu przemyskiego, Brązowym, Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. Uhonorowany za działalność na niwie kultury łowieckiej Medalem Świętego Huberta oraz za całokształt pracy społecznej na rzecz łowiectwa Kordelasem Myśliwskim.

Od wielu lat pracuje społecznie jako redaktor kwartalnika łowiecko-przyrodniczego ” Łowiec Galicyjski”. Aktywnie prowadzi posługę kapłańską dla braci myśliwskiej naszego okręgu.

  • Od 1997 r. Proboszcz Parafii Świętego Mikołaja w Wyszatycach.
  • Od dnia 29.05.2015 r. Kapelan Myśliwych Archidiecezji Przemyskiej.
  • W latach 2015 – 2018 Członek Komisji Etyki Okręgowej Rady Łowieckiej w Przemyślu.
  • Od roku 2019 Członek Komisji Promocji Łowiectwa ZO PZŁ w Przemyślu.