Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Okręgowy Sąd Łowiecki

Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego

Kol. Marcin Raba

Zastępcy Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego

Kol. Marek Jaremczuk

blank

Kol. Paweł Masłowski

Sędziowie Okręgowego Sądu Łowieckiego

blank

Kol. Kazimierz Szuba

blank

Kol. Tomasz Kiełcz

blank

Kol. Henryk Fedewicz

blank

Kol. Jan Zygmunt

blank

Kol. Krzysztof Ciechanowski

blank

Kol. Wiesław Góra

LPImię i nazwisko
1Marcin Raba – Prezes
2Paweł Masłowski – Zastępca Prezesa
3Marek Jaremczuk – Zastępca Prezesa
4Jan Zygmunt
5Tomasz Kiełcz
6Henryk Fedewicz
7Kazimierz Szuba
8Krzysztof Ciechanowski
9Wiesław Góra
10Robert Leśny