Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Przemyśl

Zarząd okręgowy

Tomasz Makarowski
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Mgr inż. Tomasz Makarowski – leśnik, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wydział leśny, kierunek: leśnictwo. W 2003 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku: gospodarka łowiecka.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1994 roku.

Aktywny społecznik, strzelec myśliwski, kynolog, kolekcjoner. Wielokrotny reprezentant koła podczas okręgowych zawodów strzeleckich.

Odznaczony Brązowym, Srebrnym, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a także Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa okręgu przemyskiego. Za działalność na niwie kultury łowieckiej odznaczony Medalem Świętego Huberta, a za całokształt pracy społecznej uhonorowany w 2018 roku Kordelasem Myśliwskim.

Odznaczony przez Ministra Środowiska „Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, „ przez Podkarpacką Izbę Rolniczą „Odznaką Honorową Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Świętego Izydora Oracza”, a także „ Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Leśnego”

W ramach organizacji LOK – Liga Obrony Kraju, odznaczony: Medalem 75- lecia Ligi Obrony Kraju „Za zasługi”, Medalem „Za Zasługi dla Podkarpackiej Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju” oraz białą bronią tzw. „Ostatnim Sztychem” .

Przez Redaktora Naczelnego kwartalnika łowiecko – przyrodniczego „Łowiec Galicyjski” Henryka Karnasa uhonorowany pamiątkową statuetką „Zasłużony Dla Łowca Galicyjskiego” za wkład w tworzenie kwartalnika i propagowanie kultury łowieckiej.

 • Od 2005 roku Podłowczy Koła Łowieckiego „ Ryś” w Przemyślu.
 • W latach 2005 – 2010 Członek Komisji Hodowlanej Okręgowej Rady Łowieckiej w Przemyślu.
 • W latach 2010 – 2015 Członek Okręgowej Komisji Oceny Trofeów Okręgowej Rady Łowieckiej w Przemyślu.
 • W latach 2014 – 2015 Przewodniczący Komisji Hodowlanej Okręgowej Rady Łowieckiej.
 • Członek Okręgowej rady Łowieckiej od 2015 r. do 2018 r.
 • Przewodniczący Okręgowej Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzałów w Przemyślu od 2015r. do 2019 r.
 • Członek Komisji Wyceny Medalowej Trofeów Łowieckich – od roku 2015.
 • Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika łowiecko – przyrodniczego „Łowiec Galicyjski” od 2018 r.
 • Łowczy Okręgowy ZO PZŁ Przemyśl od V. 2018 r.

Członek Zarządu, Koło Łowieckie „PKŁ Ponowa” Przemyśl

Lek. Wet. Krzysztof Fabian – weterynarz, pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego Oddział w Przemyślu. Pełni funkcję kierownika w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1982 roku.
Aktywny społecznik, zapalony kynolog i strzelec myśliwski. Wielokrotny reprezentant koła podczas okręgowych zawodów strzeleckich.
Odznaczony Brązowym, Srebrnym, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a także Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa okręgu przemyskiego.

 • W latach 2005 – 2015 sekretarz Koła Łowieckiego „Bór” w Birczy.
 • Od roku 2015 Łowczy w Przemyskim Klubie Łowieckim „Ponowa” Przemyśl.
 • Od roku 2018 Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Przemyślu

Członek Zarządu, Koło Łowieckie „Sarenka” Lubaczów

Mgr Józef Otulak –  z wykształcenia pedagog, obecnie na emeryturze.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1981 roku. Aktywny społecznik, propagator kultury łowieckiej. Od lat aktywny reporter kwartalnika łowiecko – przyrodniczego „Łowiec Galicyjski” , pełniący również funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Odznaczony Brązowym, Srebrnym, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a także najwyższym odznaczeniem łowieckim „ Złomem”, a także Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa okręgu przemyskiego oraz krośnieńskiego. Za całokształt pracy społecznej uhonorowany  Kordelasem Myśliwskim. Za pracę na rzecz popularyzacji kultury łowieckiej uhonorowany Medalem Świętego Huberta oraz statuetką kwartalnika  „Zasłużony Dla Łowca Galicyjskiego”.

 • W latach 1987 – 2018 Prezes Koła Łowieckiego „Sarenka” w Lubaczowie.
 • W latach 2005 – 2015 członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Przemyślu.
 • W latach 2015 – 2018 sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej w Przemyślu.
 • Od roku 2018 Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Przemyślu.

Członek Zarządu, Koło Łowieckie „Sokół” Jarosław

Mgr.inż Jacek Zyga – leśnik, na co dzień pracujący jako Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Jarosław.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2001 r. Odznaczony Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa okręgu przemyskiego oraz Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

 • W latach 2005 – 2010 Łowczy Koła Łowieckiego „Sokół” w Jarosławiu.
 • W latach 2010 – 2015 Członek Komisji Kynologicznej Okręgowej Rady Łowieckiej w Przemyślu.
 • Od roku 2010 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Kole Łowieckim „Sokół” Jarosław.
 • Od roku 2018 Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Przemyślu.
 • Od roku 2019 Członek Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzałów ZO PZŁ Przemyśl.