Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zapraszamy na Krajowy Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców w dniu 6 sierpnia 2022

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Przemyślu oraz Komisja Kynologiczna okręgu przemyskiego, we współpracy z Nadleśnictwem Bircza, zapraszają na Krajowy Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców, który odbędzie się 6 sierpnia 2022 r. (sobota) w m. Łomna.

Zgłoszenia psów do konkursu przyjmujemy wyłączenie do dnia 29 lipca 2022 r. na adres e-mail zo.przemysl@pzlow.pl

Dodatkowych informacji udziela Przewodniczący Komisji Kynologicznej – Stanisław Baran, tel. 602748454

Tutaj druk: zgłoszenie psa, dodatkowe informacje dot. zgłoszenia psa można uzyskać także pod numerem telefonu 16 670 38 87.

Liczba miejsc ograniczona!

Program konkursu:
7.00 – Zbiórka pod Siedzibą Nadleśnictwa Bircza w m. Stara Bircza
7.10 – Przejazd własnymi samochodami do m. Łomna
7.20 – Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny
8.00 – Otwarcie konkursu
8.30 – 15.30 – Ocena pracy psów w terenie
16.00 – Ogłoszenie wyników

Przy rejestracji psa w sekretariacie należy posiadać oryginał rodowodu do wglądu, aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie, ważną legitymację Związku Kynologicznego w Polsce, ważną legitymację PZŁ oraz dowód wpłaty za udział psa w konkursie.

Opłata za udział wynosi 150 zł od psa, którego właściciel jest członkiem PZŁ (wymagany nr legitymacji PZŁ w tytule przelewu) oraz 184,50 zł od psa, którego właściciel nie jest członkiem PZŁ – płatne na konto tut. Zarządu nr 80 1020 4274 0000 1002 0083 4754. Opłatę należy uiścić niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia. Nie będzie możliwości dokonania opłaty w dniu konkursu.

Do pobrania:

ZGŁOSZENIE

Udostępnij
Twitter
WhatsApp