Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie i przystrzelanie broni dla członków niezrzeszonych 04.08.2022 r. – strzelnica myśliwska w Borze k/Rzeszowa

Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu wspólnie z Komisją Strzelecką w dniu 04.08.2022 r. (czwartek) o godz. 14.00 na strzelnicy PZŁ w Borze k/Rzeszowa organizuje szkolenie z zakresu przepisów dot. łowiectwa (wybrane działy z prawa łowieckiego, regulaminu polowań, statutu PZŁ, Ustawy o broni i amunicji, zasad gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz kryteriów odstrzału samców zwierzyny płowej) oraz  przystrzelanie broni (w amunicję należy zaopatrzyć się we własnym zakresie) dla członków niezrzeszonych w kole łowieckim.

Koszt szkolenia i przystrzeliwania broni wynosi 70,00 zł. Płatne do dnia 02.08.2022 r. na konto ZO PZŁ w Przemyślu: 80102042740000100200834754 z dopiskiem – „szkolenie NZ”.          
            Nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie na strzelnicy.

  Zaświadczenia zostaną wydane w dniu szkolenia.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp