Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Oświadczenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Przemyślu

Oświadczenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Przemyślu.

W związku z  publikacją w dniu 2 lutego br. materiału pt. „ Zastrzelił trzy dziki  między blokami”  w czasopiśmie regionalnym pn ” Życie Podkarpackie” niniejszym oświadczamy, iż  zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą na chwilę obecną,  sprawca zdarzenia nie jest znany.

Mamy głęboką nadzieję, iż organy ścigania prowadzące postępowanie w tej sprawie ustalą sprawcę,  co pozwoli na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Jeśli w toku czynności wyjaśniających okaże się, że sprawca zdarzenia jest członkiem  Polskiego Związku Łowieckiego zostanie w jego sprawie wszczęte również wewnątrzorganizacyjne postępowanie dyscyplinarne.

Przypominamy, iż teren miejski nie jest obwodem łowieckim. Wykonywanie polowania na takim terenie jest prawnie niedopuszczalne.

Wiemy natomiast, że na terenie miasta Przemyśla prowadzone są tzw. odstrzały redukcyjne realizowane na podstawie umów zawieranych pomiędzy indywidualnymi myśliwymi a Urzędem Miejskim w Przemyślu.  Odstrzały takie prowadzone są od kilku lat. Dotąd, co warto podkreślić bez zastrzeżeń zgłaszanych przez  Urząd Miasta, Policję  czy mieszkańców wobec wykonujących je myśliwych posiadających stosowne umowy.

Polski Związek Łowiecki nie ma nic wspólnego z planowaniem odstrzałów redukcyjnych, ich realizacją .  Nie prowadzi także nadzoru nad ich przebiegiem. Odpowiedzialnym za te zadania jest w tym przypadku Urząd Miasta Przemyśla.

W 2021 roku Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego skierował do myśliwych, posiadających umowy zawarte z Urzędem Miasta Przemyśla na realizację odstrzałów redukcyjnych, pisma przypominające o zasadach bezpieczeństwa podczas prowadzenia tego typu odstrzałów na terenie miejskim. Jednakże jak wspomnieliśmy czuwanie nad bezpieczeństwem przebiegu tych zadań spoczywa na Urzędzie Miejskim.

ZO PZŁ Przemyśl nie ma wpływu na decyzję UM Przemyśl w kwestii zawierania umów na realizację odstrzałów redukcyjnych, nie znamy kryteriów       i wymogów jakie stawia Urząd myśliwym zgłaszających chęć realizacji odstrzałów redukcyjnych.  Nie posiadamy także możliwości, by ograniczać w tej kwestii myśliwych.

Sytuacja do której doszło na ulicy Słowackiego wzbudziła ogromne poruszenie naszego środowiska. Takie postępowanie jest w naszej ocenie niedopuszczalne i nigdy nie powinno ono mieć miejsca!

Wspomniany artykuł dość mocno jednak piętnuje nasze środowisko, choć jak wspomnieliśmy nie wynika jak dotąd,  by sprawcą tego czynu był myśliwy.

Obszerne wywody mieszkańca osiedla na temat łowiectwa, balistyki i optyki cytowane przez autora artykułu, który jak sam pisze, uważa jego uwagi za cenne, wzbudza nasze ogromne zdziwienie. Rzetelność dziennikarska zobowiązuje bowiem do sprawdzenia wiadomości u źródła, u specjalistów, a nie  u samozwańczego znawcy tematu.

Mamy nadzieję na szybkie zakończenie postępowania, a na chwilę obecną ocenę zdarzenia, jego przebieg, ustalenie sprawcy jak i sprzętu z jakiego korzystał pozostawmy właściwym organom.

w imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Przemyślu

okręgowy rzecznik prasowy

Magdalena Kociuba

Udostępnij
Twitter
WhatsApp