Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Myśliwi w walce za ASF!

Myśliwi w walce z ASF

Myśliwi są jedyną grupą społeczną próbującą efektywnie pokonać chorobę Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Rok rocznie na szacowanie i wypłacanie szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki i inną zwierzynę myśliwi wydają 400 mln zł. Są to koszty ponoszone z prywatnych środków każdego myśliwego. 100 mln zł tej kwoty to odszkodowania, pozostałe 300 mln to koszt paliwa, sprzętu i czasu poświęconego na ochronę pól i szacowanie szkód.

Tylko w bieżącym sezonie łowieckim, liczonym od kwietnia 2021 myśliwi wychodzili w łowisko 1,4 mln razy, co daje łącznie 5,6 mln godzin przepracowanych na rzecz państwa. Są to roboczo godziny za które myśliwi nie dostają wynagrodzenia. Na pracę społeczną związaną z ochroną pól i szacowanie szkód łowieckich przeznaczają swój wolny czas.

Ponad milion dzików pozyskanych w ramach walki z ASF

Od początku wystąpienia wirusa ASF w Polsce myśliwi pozyskali 1,2 mln dzików. Poniżej publikujemy szczegółowe zestawienie danych dotyczących liczby pozyskanych dzików oraz liczby wykonywanych polowań oraz odstrzałów sanitarnych w latach 2018-2021.

W obecnym łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 w okresie od 1 kwietnia do 30 sierpnia pozyskano 106 336 dzików, przy liczbie

1 679 433  polowań indywidualnych i wykonywanych odstrzałów sanitarnych.

W łowieckim roku gospodarczym 2020/2021 pozyskano 380 741 dzików przy liczbie 5 587 750 polowań indywidualnych i wykonywanych odstrzałów sanitarnych.

W łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 pozyskano 414 822 dzików przy liczbie 4 594 587 polowań indywidualnych i wykonywanych odstrzałów sanitarnych.

W łowieckim roku gospodarczym 2018/2019 w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. pozyskano 212 145 dzików (brak danych za okres od 1 kwietnia do 1 lipca)

Największa skuteczność polskich myśliwych na tle Europy

Trzeba podkreślić, że polscy myśliwi w zestawieniu z innymi krajami UE, wykazują największą skuteczność w ilości pozyskanych dzików na jednego myśliwego, co doskonale pokazują poniższe dane z roku gospodarczego 2019/2020.

NIEMCY – 881 886 szt. pozyskanych dzików, myśliwych 297 414, to oznacza 2,2 dzika na jednego myśliwego.

FRANCJA – 809 992 szt. pozyskanych dzików, myśliwych aktywnych (z wykupioną licencją) 1 173 000, czyli 0,7 dzika na jednego myśliwego.

POLSKA – ten sam sezon –  414 820 szt. pozyskanych dzików, myśliwych 128 500, to oznacza 3,2 dzika na jednego myśliwego.

Aktualne wyzwania stojące przez Polskim Związkiem Łowieckim związane z koniecznością ograniczenia liczebności populacji dzików w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.

Polski Związek Łowiecki planuje utrzymanie zaangażowania w odstrzał planowy i sanitarny dzików na dotychczasowym poziomie. Chce również utrzymać swoje zaangażowanie w poszukiwaniach padłych dzików oraz przestrzegania zasad bioasekuracji.

Poniżej przedstawiamy materiał z akcji poszukiwania padłych dzików z ubiegłego tygodnia w okręgu zielonogórskim:

https://gorzow.tvp.pl/45911770/sluzby-walcza-z-wirusem-afrykanskiego-pomoru-swin-trwa-przeszukiwanie-lasow

W dalszym ciągu PZŁ będzie dokonywał rzetelnej inwentaryzacji dzików, odzwierciedlającej wiosenny stan liczebności populacji dzików.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp