Krajowa Ocena Pracy Tropowców – Łomna, 07 sierpnia 2021 r. -ZAPRASZAMY!

Krajowa Ocena Pracy Tropowców – Łomna, 07 sierpnia 2021 r. -ZAPRASZAMY!

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Przemyślu oraz Komisja Kynologiczna okręgu przemyskiego, we współpracy z Nadleśnictwem Bircza, zapraszają na Krajową Ocenę Pracy Tropowców, która odbędzie się 7 sierpnia 2021 r. (sobota) w m. Łomna.

Zgłoszenia psów do konkursu przyjmujemy wyłączenie do dnia 4 sierpnia 2021 r. na adres e-mail zo.przemysl@pzlow.pl

Dodatkowych informacji udziela Przewodniczący Komisji Kynologicznej – Stanisław Baran, tel. 602748454

Tutaj druk:  zgłoszenie psa , dodatkowe informacje uzyskać można także pod numerem telefonu 16 670 38 87.

Zbiórka: Siedziba Nadleśnictwa Bircza w m. Stara Bircza.

Program konkursu:
7.00 – Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny
8.00 – Otwarcie konkursu
8.30 – 15.30 – Ocena pracy psów w terenie
16.00 – Ogłoszenie wyników

Przy rejestracji psa w sekretariacie należy posiadać oryginał rodowodu do wglądu, aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie, ważną legitymację Związku Kynologicznego w Polsce, ważną legitymację PZŁ oraz dowód wpłaty za udział psa w konkursie.

Opłata za udział wynosi 150 zł od psa, którego właściciel jest członkiem PZŁ (wymagany nr legitymacji PZŁ w tytule przelewu) oraz 184,50 zł od psa, którego właściciel nie jest członkiem PZŁ – płatne na konto tut. Zarządu nr 80 1020 4274 0000 1002 0083 4754. Opłatę należy uiścić niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia. Nie będzie możliwości dokonania opłaty w dniu konkursu.